• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • [ข่าว] สวีเดน: ผลิตภัณฑ์ฮาลาลพบปนเปื้อนเนื้อสุกร

  ผลิตภัณฑ์ซาลามี*ที่ระบุว่าเป็นสินค้าฮาลาลเพื่อจำหน่ายในสวีเดน ถูกพบมีการติดฉลากผิดพลาด ทำให้มีผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งมีส่วนผสมของเนื้อสุกรที่นำเข้าจากสโลวีเนียในสัดส่วนประมาณ 10% ซึ่งเกินกว่า 1% ที่ถือเป็นเกณฑ์ชี้วัดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์อาหาร

   

  ...

 • [ข่าว] เชื้อโรคร้ายจากหมูติดสู่คนจนหูดับ

  เชื้อ “สเตร็ปโตค็อกคัส ซูอิส” เป็นที่รู้จักอีกครั้งเมื่อมีข่าวว่าแม่ค้าคนหนึ่งร้องเรียนนายกรัฐมนตรีให้ช่วยรักษาอาการหูดับ โดย นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้กล่าวถึงเชื้อชนิดนี้ไว้ว่า

   

  เป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ในหมูทั่วไป โดยการติดเชื้อในหมูเกิดจากการที่หมูมีความเครียดสูง เช่น การเลี้ยงอย่างแออัดในฟาร์ม...

 • อะไรคือ "อัลอิสติฮาละฮฺ" ? 2

  โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

  ฝ่ายวิชาการศาสนาฮิมายะฮฺ

   

  จากข้อวิเคราะห์ของท่านอิบนุตัยมียะฮฺดังกล่าว เราสามารถวินิจฉัยปัญหานี้ตามสภาพอุตสาหกรรมด้านอาหารและการบริโภคของมุสลิมได้ดังนี้

   

  ...