• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • ข้อมูลอาหารฮาลาลของสิงคโปร์ 1

  ตาม Islamic Law ฮาลาล (Halal) หมายถึง อาหารที่จัดเตรียมตามระเบียบของศาสนาอิสลาม และอนุญาตให้ชาวมุสลิมบริโภค ซึ่งไม่มีส่วนประกอบจากสุกรและแอลกอฮอล์

  ในสิงคโปร์ หน่วยงาน The Islamic Religious Council of...

 • ข้อมูลอาหารฮาลาลของสิงคโปร์ 2

   

  โครงสร้างภาษี ระเบียบกฎเกณฑ์ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอาหารฮาลาล

   

  • ภาษีของสินค้านำเข้า - รัฐบาลสิงคโปร์ไม่เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าอาหาร  ภาษีที่ต้องเสียคือ ภาษีสินค้าและบริการ [Goods & Services Tax] ร้อยละ 5

  • ...

 • คอลลาเจนคืออะไร

  คอลลาเจน (Collagen ) คืออะไร

  • เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างใหญ่ สามารถพบได้ทุกส่วนของร่างกาย ทำหน้าที่เสมือนกาวยึดโครงสร้างต่างๆเข้าด้วยกัน และยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างเส้นเลือดและเนื้อเยื่อ

  • โครงสร้างคอลลาเจนของคนและสัตว์มีความใกล้เคียงกัน จึงได้นำคอลลาเจน ของสัตว์มาใช้ในคน 

  ...

 • คาราจีแนน, เพกติน, กัม,…

  เรียบเรียงโดย ทีมงานฮิมายะฮฺ


   

  คาราจีแนน, เพกติน, กัม, เจลาติน, อะการ์, แป้งดัดแปร, ไคโตซาน, อัลจิเนต, วุ้น, บุก ฯลฯ ชื่อเหล่านี้คงเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้าง ทางวิทยาศาสตร์เรียกสารกลุ่มนี้ว่า ไฮโดรคอลลอยด์

  ...

 • คู่มือผู้บริโภคมุสลิม

  สิ่งที่เราทานเข้าไปนั้นมีผลต่อเลือดเนื้อของเรา หากทานสิ่งไม่ดีสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกดูดซึมหมุนเวียนเข้าสู่ ร่างกาย หัวใจและสมอง เนื้อในร่างกายก็ไม่ดีไปด้วย ทำให้มีผลต่อธรรมชาติจิตใจของมนุษย์  อันจะส่งผลต่อการทำอิบาดะฮฺและการตอบรับดุอาอฺจาก อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา อีกทั้งเนื้อในร่างกายเรานั้นหากบริโภคในสิ่งที่ต้องห้ามก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงของนรก....

  ...
 • ประโยชน์ของการทานอินทผลัม


  “มีคนใดในพวกเจ้าชอบบ้างไหมที่เขาจะมีสวนอินทผลัม และองุ่น” (อัลกุรอาน 2:266) 

  “...

 • มีอะไรในเครื่องหมายฮาลาล

  เรียบเรียงโดยทีมงานฮิมายะฮฺ

   

  เครื่องหมายฮาลาลที่ถูกต้องตามระบบการรับรองของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักดังรูป

   

  ...

 • วัตถุกันเสีย...อันตรายใกล้ตัว

  เรียบเรียงโดยทีมงานฮิมายะฮฺ

   

  วัตถุกันเสีย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า สารกันบูด เป็นสารประกอบทางเคมีที่ใช้ในการถนอมอาหารหรือยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร เนื่องจากสามารถยับยั้งหรือทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุการเน่าเสียของอาหารได้ วัตถุกันเสียสำหรับอาหารที่มีผลข้างเคียงอันตรายต่อสุขภาพคือ...

 • หลักเกณฑ์ในการเลือกอาหารหะลาล

   

  อาหารส่วนมากมีความชัดเจนว่าหะลาลหรือหะรอม  แต่การผลิตอาหารในปัจจุบันมักจะเติมสารปรุงแต่งอาหาร ซึ่ึ่งหลายชนิดผลิตจากสิ่งที่ไม่เป็นที่อนุมัติ(หะรอม) สารปรุงแต่งเหล่านี้แหละที่ทำให้อาหารที่น่าจะหะลาลกลายเป็น อาหารที่น่าสงสัย(มุชตะบิฮาต/มัชบูหฺ/ชุบฮัต) เช่น เจลาติน, อีมัลซิไฟเออร์, เอนไซม์, กลีเซอรอล, ฯลฯ...

 • องค์กรอิสลามเพื่อฮาลาลนานาชาติ (International Islamic Halal Organization - IIHO)

  องค์กรอิสลามเพื่อฮาลาลนานาชาติ เป็นองค์กรใหม่ที่อยู่ภายใต้สันนิบาตมุสลิมโลก มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนในการผลิตเครื่องอุปโภค บริโภคที่ถูกต้องตามหลักการฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยา เครื่องสำอาง และอื่น ๆ

  ...