• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/views.module on line 906.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/views.module on line 906.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/views.module on line 906.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/views.module on line 906.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/himayah/public_html/v2/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/himayah/public_html/v2/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/himayah/public_html/v2/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/himayah/public_html/v2/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

บันทึกการเดินทางของฝ่ายฮิมายะฮฺ กับโครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครด้านฮาลาลที่ มอย.

เมื่อช่วงต้นเดือน ระหว่าง วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมาตัวแทนของคณะทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิม กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ (ฝ่ายฮิมายะฮฺ) อันประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายฯ ตัวแทนงานด้านวิทยาศาสตร์  งานด้านประชาสัมพันธ์  ที่ปรึกษาฮิมายะฮฺ และอาสาสมัครอีก 1 ท่าน รวมทั้งหมด 5 ท่าน ได้เดินทางลงใต้โดยมีจุดหมายหลักคือ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา (Yala Islamic School) วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี

  การเดินทางของฝ่ายฯ ในครั้งนี้มีสาเหตุหลักๆ มาจากการที่ทางฝ่ายฯ ได้รับคำเชิญจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การบรรยาย อบรมให้ความรู้ และรณรงค์แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา และปัตตานีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและเลือกบริโภคอาหารฮาลาลตามหลักการศาสนา และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางฝ่ายฯ เห็นพ้องต้องกันว่าเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของสังคมมุสลิมในอนาคต จึงไม่เป็นการลังเลที่จะตอบรับในการให้ความรู้ตามที่ได้รับหมายเชิญ

การเดินทางของฝ่ายฮิมายะฮฺในครั้งนี้ คณะเดินทางนัดหมายการเดินทางกันที่มัสยิดตึกดินบริเวณถนนราชดำเนินในช่วงเวลาของการละหมาดวันศุกร์ เราเดินทางกันไปขึ้นรถที่ท่ารถขนส่งสายใต้ใหม่และได้ตั๋วการเดินทางภายหลังจากไปถึงท่ารถไม่นาน อัลฮัมดุลิ้ลลาฮฺ ทำให้เราไม่ต้องใช้เวลารอรถอยู่ที่ท่ารถเป็นเวลานานและการถึงที่หมายในช่วงเวลาแต่เช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นจะทำให้เราได้มีเวลาเตรียมตัวและจัดการกับเรื่องต่างๆ อย่างน้อยก็ 2-3 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาให้ความรู้ ซึ่งหมายความว่าวิทยาการที่จะบรรยายก็จะมีความพร้อมที่จะให้ความรู้ได้เต็มที่

การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น คณะเดินทางถึงท่ารถขนส่ง ณ ที่หมายปลายทางจังหวัดยะลาในเวลาที่ดวงตะวันยังไม่ลับขอบฟ้า อ. รอมสรรค์ เศะ  อาจารย์ภาควิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เดินทางมารับคณะเดินทางถึงสถานีขนส่ง และให้การต้อนรับคณะเดินทางอย่างเต็มที่ หลังจากทีมงานเข้าที่พัก เสร็จสิ้นภารกิจส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้ว เราออกเดินทางกันทันทีเพื่อเริ่มภารกิจหลักอันเป็นเป้าหมายของการเดินทางในครั้งนี้ การบรรยายของเราเริ่มต้นในช่วงเช้า โดยจัดการบรรยายที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานี มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเป็นเยาวชนในพื้นที่กว่า 50 คน

การบรรยายเริ่มจากวิทยากรปูพื้นความรู้  และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารฮาลาลแก่เยาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความตระหนักเป็นการเบื้องต้นก่อน และหลังจากนั้นจึงได้จัดแบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น 4 กลุ่มย่อย เพื่อเข้าฐานความรู้อันมีเนื้อหาในแต่ละฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิจาณาเลือกซื้ออาหารฮาลาลอันประกอบไปด้วย ฐานการพิจารณาข่าวลือ ฐานวิทยาศาสตร์ฮาลาล ฐานหลักการพิจารณาเลือกบริโภคอาหาร และฐานสุดท้ายคือการเลือกร้านอาหารฮาลาล ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาเยาวชนเป็นอย่างดี

 

ในช่วงบ่าย คณะเดินทางได้มีโอกาสทำความรู้จัก ร่วมรับประทานอาหาร และประชุมหารือกับชมรมคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมด้านฮาลาลในภาคใต้ โดยมี คุณดาวุด กุลคีรีรัตนา ดำรงตำแหน่งประธานชมรม พร้อมคณะกรรมการบริหารของชมรมอีกประมาณ 7 ท่าน นับเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ที่ทำให้ทางคณะฯ ได้สร้างเครือข่ายกับชมรมทางใต้ซึ่งจะทำให้การทำงานด้านการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้บริโภคมุสลิมด้านฮาลาลครอบคลุมพื้นที่การทำงานมากยิ่งขึ้น เราจัดประชุมกันในคณะวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งเรื่องที่ประชุมหลักๆ ก็เป็นการแนะนำเป้าหมาย และภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งพบว่ามีเป้าหมายหลักเดียวกันคือผู้บริโภคมุสลิม ในเบื้องต้นที่ประชุมจึงมีความเห็นว่าน่าจะทำได้ประสานกัน และหาทางเชื่อมโยงกับเครือข่ายในภาคใต้ตอนบน ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก ซึ่งจะทำให้การทำงานครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทย

ในช่วงบ่ายเย็น คณะเดินทางจัดบรรยายอีกครั้งให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาไม่จำกัดคณะและสาขาที่เรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดและถ่ายทอดความรู้ในการเป็นอาสาสมัครด้านฮาลาล การบรรยายได้รับความสนใจในหมู่นักศึกษาเป็นอย่างดี มีผู้เข้าฟังประมาณ 100 ท่าน และมีคำถามมากมายที่ทางคณะเดินทางได้ให้ความกระจ่างแก่ผู้ฟัง หลายๆ คำถามอันเป็นคำถามที่ซับซ้อนและจำเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ยังไม่สามารถตอบได้ในทันทีและคงต้องใช้เว็บไซต์ของฮิมายะฮฺเองเป็นพื้นที่ในการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคในลำดับต่อไป  

วันถัดมาคือวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเดินทางในครั้งนี้ คณะเดินทางได้รับการนัดหมายให้เข้าประชุมกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเพื่อหาแนวทางต่างๆ ในการทำงานร่วมกันระหว่างคณะฯ และฝ่ายฮิมายะฮฺ 

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันคณะเดินทางได้รับเชิญในการรับประทานอาหารกลางวัน รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตของผู้ผลิตนมถั่วเหลืองและน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพในจังหวัดยะลา คือ บริษัท ตอยยีบัน ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล อันมีประธานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านฮาลาล คือ คุณดาวุดเป็นเจ้าของกิจการนั่นเอง 

คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ในเช้าวันจันทร์ ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ คณะเดินทางได้รับประโยชน์เป็นอันมากจากการได้เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงการสร้างเครือข่ายขององค์กร และบุคคลในพื้นที่อันจะนำมาสู่การประสานความร่วมมือและการประสานประโยชน์ในอนาคตซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคมุสลิมในลำดับต่อไป