• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

แผ่นพับเลือกอย่างไรให้ปลอดภัยจากอาหารหะรอม

สิ่งที่เราทานเข้าไปนั้นมีผลต่อเลือดเนื้อของเรา หากทานสิ่งไม่ดีสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกดูดซึมหมุนเวียนเข้าสู่ ร่างกาย หัวใจและสมอง เนื้อในร่างกายก็ไม่ดีไปด้วย ทำให้มีผลต่อธรรมชาติจิตใจของมนุษย์  อันจะส่งผลต่อการทำอิบาดะฮฺและการตอบรับดุอาอฺจาก อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา อีกทั้งเนื้อในร่างกายเรานั้น หากบริโภคในสิ่งที่ต้องห้ามก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงของนรก....

 

อาหารส่วนมากมีความชัดเจนว่าหะลาลหรือหะรอม แต่ปัจจุบันมีการปรุงแต่งอาหารด้วยส่วนผสมที่ได้มาจากสิ่งหะรอม เช่น หมู อัลกอฮอล์  การตรวจสอบเครื่องหมายหะลาลจึงเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับในประเทศไทย ซึ่งผู้ผลิตอาหารส่วน มากไม่ใช่มุสลิม การรับรองหะลาลทำได้ไม่ทั่วถึง การอ่านส่วนผสมอย่างละเอียดทุกครั้งจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะ ผู้ผลิตอาจไม่ได้ระบุส่วนผสมทั้งหมดไว้ที่ฉลาก หรืออาจ เปลี่ยนส่วนผสมโดยไม่แจ้ง        

ทางฮิมายะฮฺเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงเสนอหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารที่เราควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจจะมีส่วนผสมหะรอมอยู่...........

 

 

--- คลิ้กเพื่อดูหรือดาวน์โหลดแผ่นพับ ---

 

AttachmentSize
Himayah-halal-selection.pdf908.45 KB