• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

[ข่าว] บราซิลกับบทบาทในการส่งเสริมอาหารฮาลาลออกสู่ตลาดโลก

                  บราซิล ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้ เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ คือประมาณ ๒๐๐ ล้านคน ในจำนวนประชากรทั้งหมดนี้เป็นชาวมุสลิมร้อยละ ๖.๒ (๑๒ ล้านคน) โดยส่วนใหญ่เป็นชาวซีเรียและเลบานอน

                  ปัจจุบันบราซิลเป็นประเทศผู้ส่งออกไก่และเนื้อสัตว์ให้แก่ประเทศมุสลิมมากที่สุดในโลกแม้ประชากรส่วนใหญ่ของบราซิลไม่ใช่ชาวมุสลิมแต่บราซิลก็สามารถประสบความสำเร็จในการส่งเสริมอาหารฮาลาลสู่ตลาดโลกเป็นอย่างมาก

 

สถานการณ์ตลาดอาหารฮาลาล ปี 2009                  สำหรับปัจจัยที่ทำให้ประเทศบราซิลสามารถครองตลาดส่งออกสินค้าฮาลาลในประเทศมุสลิมได้นั้นเป็นผลมาจากการที่ผู้นำเข้าสินค้าฮาลาลทั่วโลกเชื่อมั่นในมาตรฐานฮาลาลของบราซิลซึ่งตรวจสอบโดย Federation of Muslim Association in Brazil (FAMBRAS) โดย FAMBRAS มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการตรวจสอบสินค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากการที่ไก่และเนื้อสัตว์ของบราซิลมีราคาที่ถูก สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

                 Federation of Muslim Association in Brazil (FAMBRAS) ซึ่งในช่วงแรกมีภารกิจหลักในการทำหน้าที่ตรวจสอบสินค้าและอาหารของประเทศบราซิลที่ผลิตเพื่อส่งออกให้เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล

                 ในเวลาต่อมา FAMBRAS ได้มอบภารกิจดังกล่าวให้สถาบัน Brazilian Islamic Center for Halal Food Stuff (Cibal Halal) เป็นผู้ดำเนินการแทน โดย Cibal Halal จะส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบสินค้าอาหารฮาลาลที่บริษัท/โรงงานโดยให้เป็นตามหลักการของสินค้าฮาลาลมุสลิม

                 จากการที่ FAMBRAS มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพอาหารฮาลาลที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์และมีกระบวนการควบคุมการผลิตอาหารฮาลาลที่เป็นไปตามข้อบัญญัติของมุสลิมทำให้ FAMBRAS เป็นที่ยอมรับจากองค์กรด้านอาหารมุสลิมทั่วโลก เช่น World Muslim League ประเทศซาอุดิอารเบีย Jakim มาเลเซีย Majis Ugama Islam สิงคโปร์ Alawkaf Ministry อียิปต์ และ Majlis Ulama อินโดนีเซีย

                ประเทศบราซิลนอกจากจะทำตลาดด้านสินค้าไก่และเนื้อสัตว์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในประเทศมุสลิมดังเช่นตะวันออกกลาง ตุรกี และประเทศแถบยุโรป ในปีหน้านี้บราซิลยังมีโครงการที่จะเพิ่มประเภทการส่งออกสินค้าด้านเวชภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางที่ไม่มีสารจากสุกรเจือปนร้อยเปอร์เซ็นต์อีกด้วย ถือได้ว่าประเทศบราซิลเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการส่งออกอาหารฮาลาลที่ไทยอาจนำมาศึกษาเรียนรู้เป็นแนวทางในการขยายลู่ทางและเปิดช่องทางการค้าการทำธุรกิจสินค้าอาหารฮาลาล เนื่องจากตลาดอาหารฮาลาลเป็นตลาดเฉพาะที่มีศักยภาพในการขยายตัวสูงประกอบกับในปัจจุบันจำนวนประชากรชาวมุสลิมทั่วโลกขยายตัวและมีกำลังซื้อที่สูงมากขึ้นนั่นเอง

 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, กระทรวงการต่างประเทศ, สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย 

ที่มา : http://www.mfa.go.th

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง: