• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

[สรุปการประชุมฮิมายะฮฺ 23 ส.ค.55] ฟาร์มเฮ้าส์, มะลิ, แม่ครัว, ยาคูลท์

ข้อสรุปจากการประชุมฝ่ายฮิมายะฮฺ ในประเด็นต่างๆ มีดังนี้

 

1. ฟาร์มเฮ้าส์ - ขนมปังแผ่นซองแดง (ธรรมดา) และซองเขียว (โฮลวีท) ยังอยู่ในการรับรองฮาลาล ส่วนตราฮาลาลบนซองขนมปัง ทางบริษัท แจ้งว่าจะกลับมามีอีกครั้งช่วงตุลาคมนี้

 

2. นมข้นตรามะลิ - ทานได้ - ทางบริษัทส่งใบรับรองฮาลาลของแหล่งผลิตที่มาเลเซียมาให้ฮิมายะฮฺแล้ว จึงรับประทานได้ เพราะมีหลักฐานยืนยัน

 

3. ซอสหอยนางรมตราแม่ครัว - ทานได้ - ทางบริษัทขาดการต่ออายุฮาลาลในช่วงที่ผ่านมา แต่ตอนนี้กลับมาผ่านการรับรองฮาลาลแล้ว

 

4. ยาคูลท์ - อย่าทาน - เหตุเพราะผลิตจาก 2 โรงงาน คือที่ กทม ซึ่งถูกยกเลิกฮาลาลไปแล้ว และ ที่อยุธยา ซึ่งจะหมดอายุรับรองเดือนหน้า (ก.ย.55) และกรรมการฮาลาลไม่ต่ออายุให่ นั่นหมายถึง ปลายเดือนหน้า ยาคูลท์ทั้งหมดจะไม่มีตราฮาลาล 

 

**รายละเอียดต่างๆ จะชี้แจงประกอบแถลงการณ์อย่างเป็นทางการต่อไป อินชาอัลลอฮฺ

 

 

 

AttachmentSize
Halal-malaysia-Mali.pdf272.31 KB