• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

[ข่าว] จี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาจริงคุม "น้ำมันทอดซ้ำ" อันตราย

 

31 ม.ค.- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยข้อมูลพบคนไทยบริโภคน้ำมันพืชปีละกว่า 800,000 ตัน ขณะที่มีผู้ประกอบการใช้กรรมวิธีฟอกสีน้ำมันให้ใสมาหมุนเวียนทอดซ้ำ เป็นสาเหตุทำให้คนไทยป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงถึง 981.48 คนต่อแสนประชากร
โดยความดันโลหิตสูงจะสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและเส้นเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 4 ของคนไทย

 

   

      ทั้งนี้ ในวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2555 เครือข่ายภาควิชาการและประชาสังคมจะร่วมกันนำเสนอ "ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางอาหาร..การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเปลี่ยนสภาพ" ไปเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อหากลไกควบคุมไม่ให้ผู้ประกอบการนำน้ำมันทอดซ้ำมาใช้อีก และมีแนวทางให้นำน้ำมันทอดซ้ำไปแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนไบโอดีเซลอย่างครบวงจร สำหรับกรณีผู้ประกอบการที่นำน้ำมันทอดซ้ำมาฟอกสีให้ใสกลับมาขายใหม่ในถุงพลาสติก พบตามตลาดนัดรู้จักกันในชื่อ น้ำมันลูกหมู เป็นอันตรายอย่างมาก จึงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมน้ำมันลูกหมูอย่างจริงจัง ซึ่งน้ำมันทอดซ้ำจะมีสารอันตรายโพลาที่ทำให้เป็นความดันโลหิตสูง สารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ที่เป็นสารก่อมะเร็ง

 

ข่าวจาก : สำนักข่าวไทย